visžinąs

visžinąs
×visžìnąs (-antis; M, Rtr), -anti part. K, , visžiną̃s K; R, R16, , 21, S.Dauk, N, M, Rtr žr. visažinąs: Kas tą kryželį tur, tas visžinąs pastoja LTR. Jis per paukščius lyg visžìnąs pastojo Jrk96. Važiuodamas buvo ans matęs topelę parašytą: „Daktaras visžinąs“ LTR(Klp). Ponas davė ant savo kaštos į ceitungas įstatyti, kad čia ir čia gyvena daktaras, tas yra visžinąs BsPI88(Tlž). Garbinam tave, Dieve, kaipo visžinančią esybę brš. Visžìnąsis karalius Jrk92. Čia jis daug metų palaimingai gyveno ir labai paseno ir iki savo smerties pasiliko visžìnąsis ir visgalingasis daktaras Sch224.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”